Cảm biến cường độ ánh sáng BH1750

60.000₫
Tình trạng: Còn hàng
 • Thương hiệu: VĐ-ELECTRONIC
 • Dòng sản phẩm: DROP SHIP
 • Miễn phí giao hàng trong nội thành Đà Nẵng
Cảm biến cường độ ánh sáng BH1750 được sử dụng để đo cường độ ánh sáng theo đơn vị lux, cảm biến có ADC nội và bộ tiền xử lý nên giá trị được trả ra là giá trị trực tiếp cường độ ánh sáng lux mà không phải qua bất kỳ xử lý hay tính toán nà...

Cảm biến cường độ ánh sáng BH1750 được sử dụng để đo cường độ ánh sáng theo đơn vị lux, cảm biến có ADC nội và bộ tiền xử lý nên giá trị được trả ra là giá trị trực tiếp cường độ ánh sáng lux mà không phải qua  bất kỳ xử lý hay tính toán nào thông qua giao tiếp I2C .

Thông số

 • Nguồn: 3~5VDC

 • Giao tiếp: I2C

 • Khoảng đo: 1 -> 65535 lux

 • Kích cỡ: 21*16*3.3mm

Một số ví dụ về độ rọi của ánh sáng

 • Vào buổi tối : 0.001 - 0.02 Lux

 • Ánh trăng : 0.02 - 0.3 lux

 • Trời nhiều mây trong nhà : 5 - 50 lux

 • Trời nhiều mây ngoài trời : 50 - 500 lux

 • Trời nắng trong nhà : 100 - 1000 lux

 • Ánh sáng cần thiết để đọc sách: 50 - 60 lux

Code

#include <Wire.h>
#include <BH1750.h>

BH1750 lightMeter;

void setup(){

  Serial.begin(9600);

  // Initialize the I2C bus (BH1750 library doesn't do this automatically)
  // On esp8266 devices you can select SCL and SDA pins using Wire.begin(D4, D3);
  Wire.begin();

  lightMeter.begin();
  Serial.println(F("BH1750 Test"));

}

void loop() {

  float lux = lightMeter.readLightLevel();
  Serial.print("Light: ");
  Serial.print(lux);
  Serial.println(" lx");
  delay(1000);

}

 • Mua hàng trên sàn TMĐT Shoppe