Cảm biến khí Hydrogen Gas MQ-136

620.000₫
Tình trạng: Còn hàng
  • Thương hiệu: VĐ-ELECTRONIC
  • Dòng sản phẩm: DROP SHIP
  • Miễn phí giao hàng trong nội thành Đà Nẵng
Cảm biến khí Hydrogen Gas MQ-136 được thiết kế sử dụng để phát hiện rò rỉ khí trong các hộ gia đình và dùng trong công nghiệp. Cảm biến khí MQ-136 có độ nhạy cao với Hydrogen sulfide và có độ nhạy thấp với các khí dễ cháy khác. C...

Cảm biến khí Hydrogen Gas MQ-136 được thiết kế sử dụng để phát hiện rò rỉ khí trong các hộ gia đình và dùng trong công nghiệp. Cảm biến khí MQ-136 có độ nhạy cao với Hydrogen sulfide và có độ nhạy thấp với các khí dễ cháy khác.

cảm biến khí hydrogen mq-136

Code cảm biến khí Hydrogen Gas MQ-136

int analog_MQ136=A5;  //MQ136 Hydrogen Sulfide sensor

// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {                
  // initialize the digital pin as an output.
  pinMode(analog_MQ136, INPUT);
  Serial.begin(9600);
}

// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
  int x;

  x=analogRead(analog_MQ136);  //read the sensor
 

  Serial.print("Temp:");
  Serial.println(x);
  delay(1000);
}