Cảm biến nhịp tim (Pulse Sensor) cho Raspberry Pi

155.000₫ 210.000₫
Tình trạng: Còn hàng
  • Thương hiệu: VĐ-ELECTRONIC
  • Dòng sản phẩm: DROP SHIP
  • Miễn phí giao hàng trong nội thành Đà Nẵng
Cảm biến nhịp tim (Pulse Sensor) được sử dụng trong các thiết bị y tế. Cảm biến nhịp tim nay càng phát triển và sử dụng phổ biến hơn như: máy chạy bộ, máy đo trong bệnh viện, smartphone,... Giờ đây đã xuất hiện 1 loại cảm biến đo nhịp tim ...

Cảm biến nhịp tim (Pulse Sensor) được sử dụng trong các thiết bị y tế.  Cảm biến nhịp tim nay càng phát triển và sử dụng phổ biến hơn như: máy chạy bộ, máy đo trong bệnh viện, smartphone,... Giờ đây đã xuất hiện 1 loại cảm biến đo nhịp tim mà chúng ta dễ dàng kết nối với các bo mạch điện tử như Arduino, Raspberry Pi và các MCU khác.

cam bien nhip tim arduino

  • Mua hàng trên sàn TMĐT Shoppe

Code mẫu

#define USE_ARDUINO_INTERRUPTS true 
#include <PulseSensorPlayground.h> 
#include<LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2);

// Variables
const int PulseWire = 0; // PulseSensor PURPLE WIRE connected to ANALOG PIN 0
const int LED13 = 13; // The on-board Arduino LED, close to PIN 13.
int Threshold = 550; // Determine which Signal to "count as a beat" and which to ignore.
// Use the "Gettting Started Project" to fine-tune Threshold Value beyond default setting.
// Otherwise leave the default "550" value.

PulseSensorPlayground pulseSensor; // Creates an instance of the PulseSensorPlayground object called "pulseSensor"
void setup() {

Serial.begin(9600); // For Serial Monitor
lcd.begin(20,4);

// Configure the PulseSensor object, by assigning our variables to it.
pulseSensor.analogInput(PulseWire);
pulseSensor.blinkOnPulse(LED13); //auto-magically blink Arduino's LED with heartbeat.
pulseSensor.setThreshold(Threshold);

// Double-check the "pulseSensor" object was created and "began" seeing a signal.
if (pulseSensor.begin()) {
Serial.println("We created a pulseSensor Object !"); //This prints one time at Arduino power-up, or on Arduino reset.
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(" Heart Rate Monitor");

}
}

void loop() {

int myBPM = pulseSensor.getBeatsPerMinute(); // Calls function on our pulseSensor object that returns BPM as an "int".
// "myBPM" hold this BPM value now.
if (pulseSensor.sawStartOfBeat()) { // Constantly test to see if "a beat happened".
Serial.println("♥ A HeartBeat Happened ! "); // If test is "true", print a message "a heartbeat happened".
Serial.print("BPM: "); // Print phrase "BPM: "
Serial.println(myBPM); // Print the value inside of myBPM.
lcd.setCursor(0,2);
lcd.print("HeartBeat Happened !"); // If test is "true", print a message "a heartbeat happened".
lcd.setCursor(5,3);
lcd.print("BPM: "); // Print phrase "BPM: "
lcd.print(myBPM);
}
delay(20); // considered best practice in a simple sketch.
}