Tất cả sản phẩm

Nguồn Adapter 9V/1A

55.000₫ 40.000₫

Bộ KIT Lập Trình Arduino Cơ bản

499.000₫ 399.000₫

Khung xe Robot

120.000₫

Adapter 5V 3A

95.000₫ 80.000₫

Adapter 5V 2A

55.000₫ 40.000₫

Adapter 12V 2A

65.000₫ 45.000₫

Adapter 12V 3A

85.000₫ 65.000₫

Adapter 12V 5A

95.000₫ 75.000₫