Tất cả sản phẩm

Đế gác mỏ hàn

50.000₫ 40.000₫

LCD1602 Keypad Shield Arduino

95.000₫ 80.000₫

Bộ KIT Robot Tránh Vật Cản

399.000₫ 349.000₫

BreadBoard Mini 85x55mm 400 lỗ

30.000₫ 25.000₫

Module Cảm Biến Mưa

25.000₫ 20.000₫

Nguồn Adapter 9V/1A

55.000₫ 40.000₫

Bộ KIT Lập Trình Arduino Cơ bản

499.000₫ 399.000₫

Nguồn Adapter 5V/3A

95.000₫ 80.000₫

Nguồn Adapter 5V/2A

55.000₫ 40.000₫

Nguồn Adapter 12V/2A

65.000₫ 45.000₫