Hướng dẫn nạp trên Arduino IDE

27 Tháng 01 2019 | Đăng bởi: Lực Nguyễn

 

Khởi động Arduino IDE. Vào Tool/Chọn Board mà bạn đang sử dụng. Ở đây mình demo trên Arduino Nano

 

 

Ở mục Processor: Click vào ATmega328P (Old Bootloader) 

Lưu ý: Nếu bạn dùng sản phẩm chính hãng của Arduino.cc thì bạn click vào ATmega328

 

 

Port: Chọn COM hiển thị trên máy tính của bạn (ở đây mình chọn COM3)

 

 

Sau khi đã thiết lập xong, tiến hành nạp chương trình : Mình sẽ demo cho các bạn 1 ví dụ chớp tắt LED trong thư viện Arduino IDE File/Examples/Basics/Blink

 

 

Click Upload (biểu tượng được khoanh đỏ) 

 

 

Chương trình đã nạp thành công. 

 

 

Bài viết liên quan

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Arduino IDE

Hướng dẫn thêm mới thư viện trong Arduino IDE

 

Chúc các bạn thành công!

Trân trọng.

Viết bình luận: