Hướng dẫn nạp trên Arduino IDE

27 Tháng 01 2019 | Đăng bởi: Lực Nguyễn

 

Khởi động Arduino IDE. Vào Tool/Chọn Board mà bạn đang sử dụng. Ở đây mình demo trên Arduino Nano

 

 

Ở mục Processor: Click vào ATmega328P (Old Bootloader) 

Lưu ý: Nếu bạn dùng sản phẩm chính hãng của Arduino.cc thì bạn click vào ATmega328

 

 

Port: Chọn COM hiển thị trên máy tính của bạn (ở đây mình chọn COM3)

 

 

Sau khi đã thiết lập xong, tiến hành nạp chương trình : Mình sẽ demo cho các bạn 1 ví dụ chớp tắt LED trong thư viện Arduino IDE File/Examples/Basics/Blink

 

 

Click Upload (biểu tượng được khoanh đỏ) 

 

 

Chương trình đã nạp thành công. 

 

 

Chúc các bạn thành công!

Trân trọng.

Viết bình luận: