LCD

LCD1602 Keypad Shield Arduino

95.000₫ 80.000₫

Module LCD1602 I2C Arduino

32.000₫ 15.000₫

Màn Hình Oled 0.96 Inch Giao Tiếp I2C

95.000₫ 90.000₫