LCD

Module LCD1602 I2C

32.000₫ 15.000₫

LCD1602 Xanh Dương

30.000₫

Màn Hình Oled 0.96 Inch Giao Tiếp I2C

95.000₫ 90.000₫