Nguồn

Nguồn Adapter 9V/1A

55.000₫ 40.000₫

Nguồn Adapter 5V/3A

95.000₫ 80.000₫

Adapter 5V 2A

55.000₫ 40.000₫

Adapter 12V 2A

65.000₫ 45.000₫

Adapter 12V 3A

85.000₫ 65.000₫

Adapter 12V 5A

95.000₫ 75.000₫

Mạch Tăng Áp (Boost) DC-DC 150W

65.000₫ 60.000₫