Sản phẩm khuyến mãi

Bộ KIT Robot Tránh Vật Cản

399.000₫ 349.000₫

Bộ KIT Lập Trình Arduino Cơ bản

499.000₫ 399.000₫

ESP8266 NodeMCU Lua CP2102

115.000₫ 100.000₫

Kit Arduino Wifi BLE SoC ESP32 WeMos D1 R32

225.000₫ 220.000₫

BDS+GPS (GP02)

310.000₫

Mạch Mở Rộng 9in1

165.000₫ 150.000₫

Mạch GSM GPRS GPS BDS A9G

318.000₫ 310.000₫