Sản phẩm nổi bật

Mạch Arduino Uno R3 (Chip cắm)

150.000₫ 135.000₫

Mạch Arduino Uno R3 CH340

105.000₫ 95.000₫

Arduino Nano V3 CH340+Cáp nạp

75.000₫ 65.000₫

Arduino Mega 2560 CH340+Cáp nạp

195.000₫ 180.000₫

Arduino JoyStick Shield

80.000₫ 75.000₫

Mạch Điều Khiển Động Cơ DC L298

45.000₫ 35.000₫

Module 2 relay có opto cách ly (5VDC)

32.000₫ 30.000₫