Thiếc hàn

Kiềm bấm chân linh kiện SP-23

115.000₫ 99.000₫

Thiếc hàn AIA Lead-Free SnCu0.7

390.000₫ 370.000₫