Category: Blog Scratch

Lập trình Scratch là một ngôn ngữ lập trình miễn phí và trực quan dựa trên các khối lệnh. Nó được phát triển bởi Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và được thiết kế dành cho trẻ em từ 8 tuổi trở lên.

Đặc điểm của lập trình Scratch

  • Dễ sử dụng: Scratch sử dụng giao diện kéo và thả các khối lệnh, giúp trẻ em có thể bắt đầu lập trình mà không cần phải biết bất kỳ kiến thức lập trình nào trước đó.
  • Trực quan: Các khối lệnh trong Scratch được biểu thị bằng các hình ảnh và biểu tượng, giúp trẻ em dễ dàng hiểu được ý nghĩa của từng lệnh.
  • Sáng tạo: Scratch cung cấp cho trẻ em nhiều công cụ để tạo ra các dự án sáng tạo, chẳng hạn như trò chơi, hoạt hình, âm nhạc, v.v.