Hệ thống khóa cửa thông minh sử dụng RFID RC-522 và Arduino

Hệ thống khóa cửa thông minh sử dụng RFID RC-522 và Arduino

Nội dung bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm một hệ thống khóa cửa thông minh với RFID RC-522 sử dụng Arduino để bảo vệ ngôi nhà của mình.

Để hiểu hơn về cấu tạo và cách hoạt động của tất cả cảm biến có trong dự án .Các bạn có thể tìm đọc bài viết về Arduino miễn phí dành cho người mới nhập môn.

Sơ đồ đấu nối

Các linh kiện cần thiết cho dự án

Tên linh kiện Số lượng Shopee
Arduino Uno R3 1 Mua ngay
Cáp nạp 1 Mua ngay
RFID RC- 522 1 Mua ngay
Loa 1 Mua ngay
Relay 5V/1 kênh 1 Mua ngay
Dây cắm (Đực – Cái) 2 Mua ngay
LCD16X2 1 Mua ngay
Board I2C LCD16X2 1 Mua ngay
Khóa Chốt Điện 12V 1 Mua ngay
Nguồn Adapter 12V/2A 1 Mua ngay
Jack nguồn DC 1 Mua ngay

Bạn sẽ học được gì

  • Có kiến thức cơ bản về Robotics
  • Chế tạo Robot dò đường thông minh
  • Đánh thức nhà khoa học bên trong bạn
  • Tìm hiểu thêm về Robotics, các thuật toán Robot tự động
  • Kiến thức nền tảng để chế tạo các máy móc tự động phục vụ đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất
  • Kiến thức để chế tạo sản phẩm, tham gia các cuộc thi khoa học công nghệ trong nước và quốc tế

KHÓA HỌC
CHẾ TẠO ROBOT DÒ ĐƯỜNG

Đã có 284 học viên đăng ký

Code

#include <RFID.h>
#include <Wire.h>  // i2C Conection Library
#include <LiquidCrystal_I2C.h>  //Memanggil i2C LCD Library
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2);
/*
Sambungan Module RFID RC-522 ke Arduino
* MOSI: Pin 11
* MISO: Pin 12
* SCK : Pin 13
* SS/SDA: Pin 10
* RST: Pin 9
* RQ: Tidak digunakan
*/
#include <SPI.h>
#include <RFID.h>
#define SS_PIN 10
#define RST_PIN 9

RFID rfid(SS_PIN,RST_PIN);

const int buzzer = 7;   //Passive buzzer ke Pin D7 dan GND
const int doorLock = 8; //Driver Selenoid Door Lock/Relay input ke pin D8
int serNum[5];          //Variable buffer Scan Card

int cards[][5] = {      //ID Kartu yang diperbolehkan masuk
  {141,125,2,197,55}
  
};

bool access = false;

int alarm = 0;
uint8_t alarmStat = 0;
uint8_t maxError = 5;
void setup(){
    Serial.begin(9600);
    lcd.begin();
    SPI.begin();
    rfid.init();

    pinMode(doorLock, OUTPUT);
    digitalWrite(doorLock, HIGH);

  tone (buzzer,1200);
  lcd.setCursor (0,0);
  lcd.print(F("  RFID System   "));
  lcd.setCursor (0,1);
  lcd.print(F(" Control Access "));
  delay (2000);
  lcd.clear();
  noTone (buzzer);
}

void loop(){
  if (alarm >= maxError){
    alarmStat = 1;    }
  
  if (alarmStat == 0){
  lcd.setCursor (0,0);
  lcd.print(F(" -System Ready- "));
  lcd.setCursor (0,1);
  lcd.print(F(" Scan Your Card "));

    if(rfid.isCard()){
    
        if(rfid.readCardSerial()){
            Serial.print(rfid.serNum[0]);
            Serial.print(" ");
            Serial.print(rfid.serNum[1]);
            Serial.print(" ");
            Serial.print(rfid.serNum[2]);
            Serial.print(" ");
            Serial.print(rfid.serNum[3]);
            Serial.print(" ");
            Serial.print(rfid.serNum[4]);
            Serial.println("");
            
            for(int x = 0; x < sizeof(cards); x++){
              for(int i = 0; i < sizeof(rfid.serNum); i++ ){
                  if(rfid.serNum[i] != cards[x][i]) {
                      access = false;
                      break;
                  } else {
                      access = true;
                  }
              }
              if(access) break;
            }   
        }
        
       if(access){
          Serial.println("Welcome!");
          lcd.setCursor (0,0);
          lcd.print(F(" Akses diterima "));
          lcd.setCursor (0,1);
          lcd.print("ID:");
          lcd.print(rfid.serNum[0]); lcd.print(rfid.serNum[1]);
          lcd.print(rfid.serNum[2]); lcd.print(rfid.serNum[3]);
          lcd.print(rfid.serNum[4]);
           digitalWrite(doorLock, LOW);
           tone (buzzer,900);
           delay(100);
           tone (buzzer,1200);
           delay(100);
           tone (buzzer,1800);
           delay(200);
           noTone(buzzer);  
           delay(600);
           lcd.setCursor (0,0);
           lcd.print(F(" Silahkan Masuk "));
           lcd.setCursor (0,1);
           lcd.print(F("AutoLock after "));
           for(int i=5; i>0; i--){
            lcd.setCursor (15,1); lcd.print(i);
            delay (1000);
           }
           digitalWrite(doorLock, HIGH);
           lcd.clear();
      } else {
           alarm = alarm+1;
           Serial.println("Not allowed!"); 
           lcd.setCursor (0,0);
           lcd.print(F(" Akses ditolak  "));
           lcd.setCursor (0,1);
           lcd.print("ID:");
           lcd.print(rfid.serNum[0]); lcd.print(rfid.serNum[1]);
           lcd.print(rfid.serNum[2]); lcd.print(rfid.serNum[3]);
           lcd.print(rfid.serNum[4]);
           tone (buzzer,900);
           delay(200);
           noTone(buzzer);
           delay(200);
           tone (buzzer,900);
           delay(200);
           noTone (buzzer);  
           delay(500);
           lcd.clear();      
       }        
    }

    rfid.halt();
}
else {
  lcd.setCursor (0,0);
  lcd.print(F("-System LOCKED- "));
  lcd.setCursor (0,1);
  lcd.print(F(" Please Wait "));
for(int i=60; i>0; i--){
tone (buzzer,1800);
lcd.setCursor (13,1); lcd.print(i);
lcd.print(F("  "));delay (1000);}
noTone (buzzer);
alarmStat = 0;
alarm = 0;
  }
}

Thư viện

  • Các bạn có thể tải code tìm địa chỉ bus ở đây: Tải ngay.
  • Thư viện LiquidCrystal_I2C.h: Tải ngay.

Bài viết liên quan

Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

[…] Hệ thống khóa cửa thông minh sử dụng RFID RC-522 và Arduino […]