Arduino IDE là gì? Hướng dẫn chi tiết giao diện Arduino IDE (Cập nhật 2021)

Arduino IDE là gì? Hướng dẫn chi tiết giao diện Arduino IDE (Cập nhật 2021)

Arduino IDE là gì? Arduino IDE được viết tắt (Arduino Integrated Development Environment) là một trình soạn thảo văn bản, giúp bạn viết code để nạp vào bo mạch Arduino.

arduino-ide

Shetch là gì?

Là một chương trình viết bởi Arduino IDE được gọi là sketch, sketch được lưu dưới định dạng .ino.

Làm quen với giao diện Arduino IDE

VerifyKiểm tra lỗi và biên dịch code
UploadDịch và upload code vào bo mạch đã được cài đặt sẵn
NewTạo sketch mới
OpenMở một sketch có sẵn
SaveLưu sketch
Serial MonitorMở serial monitor.

Cổng Com là gì?

Cổng nối tiếp (Serial port) là một cổng thông dụng trong các máy tính trong các máy tính truyền thống dùng kết nối các thiết bị ngoại vi với máy tính như: bàn phím, chuột điều khiển, modem, máy quét…Cổng nối tiếp còn có tên gọi khác như: Cổng COM, communication.

Ngày nay, do tốc độ truyền dữ liệu chậm hơn so với các cổng mới ra đời nên các cổng nối tiếp đang dần bị loại bỏ trong các chuẩn máy tính hiện nay, chúng được thay thế bằng các cổng có tốc độ nhanh hơn như: USB, FireWire

Serial Monitor là gì?

Serial Monitor là thành phần của Arduino IDE, giúp bo mạch và máy tính có thể gửi và nhận dữ liệu với nhay qua giao tiếp USB.
Để mở màn hình Serial Monitor, chúng ta chọn Tool > Serial Monitor

arduino-ide-la-gi

Hello World

Để giao tiếp với máy tính, chúng ta cần phải thiết lập tốc độ kết nối qua cổng usb bằng hàm Serial.begin(). Sau đó dùng hàm Serial.print() để hiện thị nội dung ra màn hình Serial Monitor.
 

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
  Serial.print("Hello world\n");
  delay(1000);
}

serial-monitor-arduino-ide-moi-nhat

Bài viết liên quan

arduinokit

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.