Điều khiển LED bằng WebServer sử dụng NodeMCU ESP8266

25 Tháng 05 2019 | Đăng bởi: Lực Nguyễn

 

 

Trong nội dung bài viết hôm nay mình sẽ chia sẽ cho các bạn các tạo một bảng điều khiển trên Webpage sử dụng NodeMCU ESP8266.

Chúng ta bắt đầu nhé...

Nạp code và kiểm tra kết nối Wifi

Bước đầu tiên chúng ta cần nạp code vào NodeMCU ESP8266 và kiểm tra xem đã kết nối được với Wifi chưa.

Sau khi đã kết nối thành công sẽ xuất hiện địa chỉ IP của Wifi, các bạn copy địa chỉ IP này paste trên một trình duyệt bất kỳ để có thể điều khiển Bật/Tắt Led nhé.

 

 

Đây là phần giao diện trên Web.

 

 

Dữ liệu trả về Serial khi chúng ta bật tắt trên Website.

 

Sơ đồ nguyên lý

 

 

Linh kiện cần thiết cho dự án

Tên linh kiện Số lượng
NodeMCU ESP8266 1
Dây cắm 1
Breadboard 1
LED 1

Code

#include <ESP8266WiFi.h>

const char* ssid = "Phamson";
const char* password = "phamtheson";

int LED = 16; // GPIO16 (D0)
WiFiServer server(80);

void setup(){
  Serial.begin(115200);
  pinMode(LED, OUTPUT);
  digitalWrite(LED, HIGH);
  Serial.print("Connecting to the Newtork");
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
  {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("WiFi connected"); 
  server.begin();
  Serial.println("Server started");
  Serial.print("IP Address of network: "); // will IP address on Serial Monitor
  Serial.println(WiFi.localIP());
  Serial.print("Copy and paste the following URL: https://");
  Serial.print(WiFi.localIP());
  Serial.println("/");
}

void loop(){
  WiFiClient client = server.available();
  if (!client){
    return;}
    
  Serial.println("Waiting for new client");
  while(!client.available())
  {
    delay(1);
  }
  String request = client.readStringUntil('\r');
  Serial.println(request);
  client.flush();
  
  int value = HIGH;
  if(request.indexOf("/LED=ON") != -1){
    
    digitalWrite(LED, LOW); // Turn LED ON
    value = LOW;
  }

  if(request.indexOf("/LED=OFF") != -1){

    digitalWrite(LED, HIGH); // Turn LED OFF
    value = HIGH;
  } 
  
//*------------------HTML Page Code---------------------*//

  client.println("HTTP/1.1 200 OK"); //
  client.println("Content-Type: text/html");
  client.println("");
  client.println("<!DOCTYPE HTML>");
  client.println("<html>");
  client.print(" CONTROL LED: ");
  if(value == HIGH){
    client.print("OFF");
  }
  else
  {
    client.print("ON");
  }
  client.println("<br><br>");
  client.println("<a href=\"/LED=ON\"\"><button>ON</button></a>");
  client.println("<a href=\"/LED=OFF\"\"><button>OFF</button></a><br />");
  client.println("</html>");
  
  delay(1);
  Serial.println("Client disonnected");
  Serial.println("");
}

Lời kết

Tham gia cộng đồng Arduino KIT

  • Để nhận được nhiều kiến thức bổ ích, các bạn Đăng ký để nhận thông báo khi có bài viết mới nhé.

  • Tham gia Cộng đồng Arduino KIT để cùng nhau thảo luận và chia sẽ kiến thức về lập trình Arduino.

Nếu các bạn thấy bài viết bổ ích nhớ LikeShare cho mọi người cùng học nhé.

Bài viết liên quan

Bình luận
2 bình luận:
binh-luan

do huu tung

17/05/2020

anh cho em hỏi : em chạy ra địa chỉ ip mà lại không vào được trên web là lỗi gì ạ ?

binh-luan

Nguyễn Văn Dũng

22/03/2020

Ad cho tôi hỏi nhờ ạ: Khi chạy thì sẽ bật tắt được Led nếu client truy cập liên tục. Còn khi điện thoại thoát ra khỏi web rồi vào lại thì treo web (không điều khiển được nữa) và cũng không vào được web theo localIP đã cấp.

Viết bình luận: