Điều khiển động cơ Servo SG90 bằng App Blynk sử dụng NodeMCU ESP8266

20 Tháng 06 2019 | Đăng bởi: Cao Thanh Hùng

 

Các bạn chắc đã từng nghe tới động cơServo SG90 và trong ứng dụng ngày hôm nay mình sẽ demo cho các bạn cách sử dụng NodeMCU ESP8266 để thay đổi góc của servo trên App Blynk.

Để hiểu hơn về cấu tạo và cách hoạt động của Servo SG90 các bạn có thể tìm đọc bài viết trong khóa học lập trình Arduino miễn phí dành cho người mới nhập môn.

 

 

Cấu hình các thông số Servo SG90 trên App Blynk

Để hiển thị thanh điều khiển servo chúng ta vào Widget Box (+) > Click vào Slider hình thanh điều khiển sẽ hiện ra.

Nếu bạn chưa biết cách làm sao để tải App và tạo một Project trên Blynk các bạn xem bài viết bên dưới nhé.

 

Cài đặt thông số Servo

Ở mục Slider: Đặt tên cho dự án ở đây mình đặt là "Arduinokit.vn" tùy bạn thích đặt tên gì cũng được.

 • "INPUT": Cấu hình cho PIN cần kết nối, ở đây mình chọn Virtual > V1 (0~1023) đổi lại (0~180) góc từ 0 độ đến 180 độ.

 • "SEND VALUES ON RELEASE ON LY": Để mặc định là ON.

 • "SHOW VALUE": Để mặc định là ON.

 

Tiếp tục vào Widget Box (+) > Click vào nút Button để hiển thị sự thay đổi góc xoay của Servo.

 

 

 

Cài đặt thông số Button 1

 • Ở mục Button: Đặt tên ở đây mình đặt là "O độ" tùy bạn thích đặt tên gì cũng được.

 • OUTPUT: Cấu hình cho PIN cần kết nối, ở đây mình chọn Virtual > V2 để mặc định là (0~1).

 • MODE: Để trạng thái PUSH.

Cài đặt thông số Button 2

 • Ở mục Button: Đặt tên ở đây mình đặt là "O độ" tùy bạn thích đặt tên gì cũng được.

 • OUTPUT: Cấu hình cho PIN cần kết nối, ở đây mình chọn Virtual > V3 để mặc định là (0~1).

 • MODE: Để trạng thái PUSH.

 

 

 

Như vậy là đã xong phần cài đặt, bước tiếp theo ta tiến hành upload chương trình và xem kết quả nhé.

 

 

Sơ đồ đấu nối

NodeMCU ESP8266

SERVO SG90

3V3

Dây màu đỏ

GND

Dây màu đen

D8

Dây màu vàng

 

Các linh kiện cần thiết cho dự án

Tên linh kiện Số lượng
NodeMCU ESP8266 1
Dây cắm 3
Động cơ Servo SG90 1

Code

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <Servo.h>

Servo servo;
char auth[] = "90e6fc3ed332435587af6799fb58de88";
char ssid[] = "CAFE GALAXY_2.4G";
char pass[] = "xinchaoban";

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  Blynk.begin(auth, ssid, pass);
  servo.attach(15); // NodeMCU D8 pin
 }
  
void loop()
{ 
  Blynk.run(); 
}
BLYNK_WRITE(V1)
{
   servo.write(param.asInt());
}

BLYNK_WRITE(V2)
{
  servo.write(0);
}

BLYNK_WRITE(V3)
{
  servo.write(90);
}

Thư viện

 • Download thư viện "SimpleTimer.h": Tải ngay

 • Download thư viện "BlynkSimpleEsp8266.h": Tải ngay

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 

Viết bình luận: