Phát hiện mưa (Rain Sensor) sử dụng NodeMCU ESP8266

Phát hiện mưa (Rain Sensor) sử dụng NodeMCU ESP8266

Cảm Biến Mưa (Rain Sensor) là một cảm biến được sử dụng khá nhiều trong đời sống hiện nay vì sự tiện lợi của chúng, được sử dụng trong các ứng dụng về thời tiết, các bộ cảnh báo mưa, cảnh báo rò rỉ nước. Trong nội dung bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để phát hiện mưa sử dụng NodeMCU ESP8266.

Sơ đồ đấu nối

Cảm Biến Mưa (Sensor Rain)NodeMCU ESP8266
VDDVin
GNDGND
A0A0

Hình ảnh minh họa

Các linh kiện cần thiết cho dự án

Tên linh kiệnSố lượng
NodeMCU ESP82661
Dây cắm5
Cảm Biến Mưa1

Code:

#include <ESP8266WiFi.h>
const char* ssid = "Nha Trọ 4"; 
const char* password = "Nguyennam";

WiFiClient client;

int sensorPin = A0;
int enable2 = 13;
int sensorValue2 = 0;

void setup() {
pinMode(enable2, OUTPUT);  
Serial.begin(115200);
delay(10);
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.println();
Serial.println();
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
Serial.print("..........");
Serial.println();
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
}
Serial.println("WiFi connected");
Serial.println();
}

void loop() {
delay(500);
sensorValue2 = analogRead(sensorPin);
sensorValue2 = constrain(sensorValue2, 150, 440); 
sensorValue2 = map(sensorValue2, 150, 440, 1023, 0); 
if (sensorValue2>= 20)
{
  Serial.print("rain is detected");
  
digitalWrite(enable2, HIGH);
  }
  else
  
{
  Serial.print("rain not detected");
  digitalWrite(enable2, LOW); 
  }
//Serial.print("Rain value:       ");
//Serial.println(sensorValue2);
Serial.println();
delay(100);
}
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Hướng dẫn cài đặt ESP8266 và kết nối với BlynkLED RGB sử dụng NodeMCU ESP8266 thay đổi màu sắc trên App Blynk
Giám sát nhiệt độ, độ ẩm bằng App Blynk sử dụng NodeMCU ESP8266Cảnh báo trộm bằng cảm biến PIR (HC-SR501) thông qua App Blynk sử dụng ESP8266
Xác định khoảng cách khi đỗ xe bằng cảm biến HC-SRF04 sử dụng ESP8266 và App BlynkĐiều khiển động cơ Servo SG90 bằng App Blynk sử dụng NodeMCU ESP8266

arduinokit

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.