Cảnh báo phát hiện lửa (Fire Sensor) thông qua App Blynk và NodeMCU ESP8266

Cảnh báo phát hiện lửa (Fire Sensor) thông qua App Blynk và NodeMCU ESP8266

Trong nội dung bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một hệ thống cảnh báo khi phát hiện có cháy.

Để thực hiện dự án này các bạn cần chuẩn bị 1 NodeMCU ESP8266 Cảm biến lửa (Sensor Fire).

Hệ thống sẽ được cảnh báo qua App Blynk khi phát hiện có lửa.

Cài đặt thông số thông báo trên App Blynk

Chọn Notification

Sơ đồ nguyên lý

NodeMCU ESP8266 Cảm biến lửa (Fire Sensor)
Vin (5V)  VCC
GND GND
D1 D0

Hình ảnh minh họa

Các linh kiện cần thiết cho dự án

Tên linh kiện Số lượng Shopee
NodeMCU ESP8266 1 Mua ngay
Dây cắm (Cái – Cái) 1 Mua ngay
Cảm biến lửa (Fire Sensor) 1 Mua ngay

Code

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
BlynkTimer timer;
char auth[] = "b-oUt8Xd3DGdBBnTP4LdoY-_26sa1Tv8"; //Auth code sent via Email
char ssid[] = "Phamson"; //Wifi name
char pass[] = "phamtheson";  //Wifi Password
int flag=0;
void notifyOnFire()
{
  int isButtonPressed = digitalRead(D1);
  if (isButtonPressed==1 && flag==0) {
    Serial.println("Cảnh báo có cháy");
    Blynk.notify("Cảnh báo có cháy");
    flag=1;
  }
  else if (isButtonPressed==0)
  {
    flag=0;
  }
}
void setup()
{
Serial.begin(9600);
Blynk.begin(auth, ssid, pass);
pinMode(D1,INPUT_PULLUP);
timer.setInterval(1000L,notifyOnFire); 
}
void loop()
{
  Blynk.run();
  timer.run();
}

Thư viện

  • Download thư viện “BlynkSimpleEsp8266.h”: Tải ngay

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest

1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Đạt

Cho em hỏi, em làm y chang mình hướng dẫn, em có gắn thêm đèn còi để thử. Nhưng khi nhận lửa lại ko kêu, không có lửa lại kêu. Giúp em vs ạ